Şimdi gerçekçi olalım biraz! Bize her yer jeopolitik düzlem, her yer uzay/zaman. Ve ben her zamankinden daha sıkıcıyım. O yüzden tam şu anda 1 sigara yakayım bari aklıma yazacak bişeyler üfürsün… Hala kibrit kullanıyorum. Ateşin, bi odun parçasıyla tutuştuğunu görmek, gaza getirmekten daha gerçekçi. Odunun, türdaşı tütünü yakması daha bi doğal. Sigarayı sağlıklı zıkkımlatıyo. Cana yakın dumanlar kürüyorum. Ve bu tütün zayiatı hakkında püfürtürken yazacak konu düşünüyorum ve bulamıyorum. Neyse ki şimdiden bir kaç satır heba ettim. Aklımda fikir teatisinde bulunduğum, gayet ırkçı düşünceler mevcut lakin, bunları yazı dilimle açıklığa kavuşturmak kafamızı karıştırabilir. Ama denemekten zarar gelmez. Ziyan olursa silerim. Ne de olsa sildiklerimi görmüyosunuz. Öyle ya şu paragrafı bile geri dönüp dönüp bi kaç kere düzelttim, essahtan bişey anlatıyormuşum gibi.

Dünyanın en kozmopolit ırkına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ve bence baskın gen yüzdeleri en ideal seviyede. Çünkü doğa çeşitlilikten yanadır. Senin milletler kurup, sınırlarla ayrışmanı, bayraklarla temsil edilmeni iplemez. Çeşitlilik doğanın bilgi haznesini genişletir. Ve öyle uyumlu bir ırka sahibiz ki, yaşadığımız gezegenin her kültürüyle temas kurabilecek anlayış şuurunda mevcut. Bunun sebebi ata topraklarından göç ederken bölünmemiz olabilir. Bir kanadı güneye diğer kanadı kuzeye giden, Oğuz & Kıpçak adıyla tanınan 2 boy, birbirleriyle kültürel anlamda hiç bir alışveriş yapmayan ama huzurlu bir şekilde geçinebileceğini sanan milletleri birleştirip, aralarında köprü olmuş. Güneyde Müslümanlığı, kuzeyde Hristiyanlığı benimseyerek, savaş kabiliyetini dayatmak ve baskı kurmaktan çok, karışmak ve yayılmak adına kullanmış. Dinlerini benimsedikleri milletlere dillerini öğretmiş. Ve Amerika hariç dünyada basılmadık yer, egemenliklerini ve bağımsızlıklarını gerek savaşla, gerek diplomatik ali cengizlerle tanımamış millet bırakmamış. Tabi diğer milletlerde çok meşhurdur bu elim hadise. Birbirlerini tanımazlar işlerine gelmedikçe. Yanı başında ülke olabilecek kadar kolonileşmiş bir türdaşın var lakin, diplomasin bu bağımsızlığı tanımamazlıktan gelebiliyor. Sen hiç odunu tanımayan tütün gördün mü?
Sarışın ve renkli gözlü olan Kıpçak boyu, ne tesadüftür ki, kendi ten ve göz rengine benzer ırkların medeniyetlerine yayılmışlar. O yüzden asimile yerine doğal seleksiyon demek hem daha bilimsel, hem de güzel. Aristokrasi yönünde gelişmiş felsefelere sahip bu boy, Türk dilinde ilk defa Latin alfabesini kullanan ve kitaplar yazan Türklerdir. Çin sınırından, Germen(Alman) topraklarına kadar, Rusları kuzeye öteleyerek Altınordu devletini kurmuşlar. Ve sahip oldukları gücü dayatmak yerine paylaşmak istemişler. Öyle ya, savaşarak kilometrelerce bir devlet kuruyorsun ama çöküşün, fethettiğin topraklardaki halkların kültürlerini benimsemekle oluyor. Bir de bu kültür alışverişini haremzade peydahlamak için kullananlar var. Oğuzlar! Kıpçaklara nazaran onlar en başta baya bi zorlanmışlar. Bu zorluğun nişanesi olarak Müslümanlığı göğüslerine takmışlar. Oğuzları Anadolu’ya kadar Bolşevik fikirli serseri sansalarda, senin olmayan bi yerde yurt tutmak savaşmaktan çok, senden önce orada olanla anlaşmayı gerektirir. Bölge devletiyle her türlü savaşırsın zaten. Çünkü devlet halkının dediği ve hatırladığı kadar var. Ama o devletin elinden halkını alırsan geriye, üst üste dizilmiş taşlar için kılıç sallayan et yığınları kalır. Aslında üstünde yaşadığımız toprakların kuruluş özü bu kadar basit ve etkileyici. Çünkü biz düşman olduklarımızın bile takdirini kazanabilecek bi kültürle inmişiz Orta Asya’nın dağlarından buralara. Öyle ki Kıpçakları Araplara köle olarak satmalarından 100 – 150 yıl sonra dünyanın en büyük köle isyanlarından birini gerçekleştirip, Kölemen(Memlüklü) devletini kurmuşuz. Bu başarı sadece savaşla değil, köle olarak geldiğin toprakların halkına bile kendini hayran bırakabilecek bir duruşla varolabilir. Ve bu şekilde evrilmiş bir genetik zincirin elinden varını yoğunu alabilmek sadece dünyanın geri kalanına düşer. Bknz. Kurtuluş Savaşı.

Kendi ırkını sevmek ırkçılık, faşistlik değildir. Kendi ırkını diğerlerinden üstün görmek faşistliktir. Her ne kadar politik ve etnik şikayetlerimiz olsa bile dünyanın en güzel topraklarındayız. Ben, Kıpçak bir baba ve Oğuz bir ananın oğluyum. Geçmişini bilmek, güven verir. Ve nerede insanlığı temsil eden bir Türk görsem, anlamsız bi güç verir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here